Αποτελέσματα
Α/ΑΑριθμόςΈτοςΕίδοςΦΕΚΗμερομηνίαΤίτλος
23122381994Νόμος151/Α16/09/1994Κύρωση του Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος
23221661993Νόμος137/Α24/08/1993Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και   και άλλες διατάξεις
2332841993ΠΔ123/Α01/01/1993Σύσταση Συμβολαιογραφικών Εταιρειών
2341861992ΠΔ84/Α26/05/1992Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
23519691991Νόμος167/Α30/10/1991Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις
23618091988Νόμος222/Α05/10/1988«ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
23716671986Νόμος196/Α06/12/1986Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις
23815451985Νόμος91/Α20/05/1985Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις
2393601985ΠΔ129/Α09/07/1985Καθορισμός των οικονομικών στοιχείων που πρέπει να δημοσιεύουν περιοδικά οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
2407031977Νόμος278/Α26/09/1977 Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού.