Αποτελέσματα
Α/ΑΑριθμόςΈτοςΕίδοςΦΕΚΗμερομηνίαΤίτλος
24141742013Νόμος170/Α26/07/2013Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
24225791998Νόμος31/Α17/02/1998Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 
24328732000Νόμος285/Α28/12/2000Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις
24434272005Νόμος312/Α27/12/2005Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.