Αποτελέσματα
Α/ΑΑριθμόςΈτοςΕίδοςΦΕΚΗμερομηνίαΤίτλος
24141822013Νόμος185/Α10/09/2013Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.
24241942013Νόμος208/A27/09/2013Κώδικας Δικηγόρων.
24341982013Νόμος215/Α11/10/2013Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.
24441992013Νόμος216/Α11/10/2013Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών −Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.