Αποτελέσματα
Α/ΑΑριθμόςΈτοςΕίδοςΦΕΚΗμερομηνίαΤίτλος
111861992ΠΔ84/Α26/05/1992Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
122841993ΠΔ123/Α01/01/1993Σύσταση Συμβολαιογραφικών Εταιρειών
1321661993Νόμος137/Α24/08/1993Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και   και άλλες διατάξεις
1422381994Νόμος151/Α16/09/1994Κύρωση του Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος
1523671995Νόμος261/Α29/12/1995Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις.
1625231997Νόμος179/Α11/09/1997Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις
1725791998Νόμος31/Α17/02/1998Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 
1826011998Νόμος81/Α15/04/1998Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.
1926391998Νόμος205/Α02/09/1998 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις
203401998ΠΔ22806/10/1998Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του.