Αποτελέσματα
Α/ΑΑριθμόςΈτοςΕίδοςΦΕΚΗμερομηνίαΤίτλος
2414351976Νόμος251/Α20/09/1976Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινων νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.
24231981955Νόμος98/Α23/04/1955Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων
24331901955Νόμος91/Α16/04/1955Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης
24421901920Νόμος37/Α30/03/1963Περί Ανωνύμων Εταιριών