Αποτελέσματα
Α/ΑΑριθμόςΈτοςΕίδοςΦΕΚΗμερομηνίαΤίτλος
3123671995Νόμος261/Α29/12/1995Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις.
3225231997Νόμος179/Α11/09/1997Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις
3325791998Νόμος31/Α17/02/1998Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 
3426011998Νόμος81/Α15/04/1998Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.
3526391998Νόμος205/Α02/09/1998 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις
3626641998Νόμος275/Α03/12/1998Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις
3726761999Νόμος1/Α05/01/1999Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
3826901999Νόμος45/Α09/03/1999Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
3927551999Νόμος252/Α19/11/1999Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.
4027781999Νόμος295/Α30/12/1999Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις.