ΠΟΛ 1227/24-09-2002

Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων.

Σας κοινοποιούμε νέο πίνακα αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων, όπως αυτά  έχουν καθοριστεί από γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας επιτροπής για την κατάταξη οχημάτων αμφισβητούμενου χαρακτήρα, για ενημέρωσή σας, ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων της περίπτ. ιζ΄ της παραγρ. 5 του άρθρου 10 του Π.Δ. 186/1992, για την τήρηση του πρόσθετου βιβλίου έργων.
  
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ)
  
   01 ΦΟΡΤΩΤΗΣ             46 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
   02 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ              47 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
   03 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ                 48 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
   04 ΤΡΑΚΤΕΡ - ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ             49 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ
   05 ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 50 ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΙΚΟ
   06 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ                  51 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
   07 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ                  52 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΤΡΕΝΩΝ
   08 ΓΕΡΑΝΟΣ                     53 ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
   09 ΑΝΤΛΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  54 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
   10 ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΑΥΤΟΦΟΡΤΩΜΕΝΗ    55 ΓΕΡΑΝΟΣ - ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
   11 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ             56 ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
   12 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ                 57 ΥΓΡΟΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗΣ
   13 ΣΦΥΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ       58 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΥ
   14 ΑΣΦΑΛΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ (ΦΕΝΤΕΡΑΛ) 59 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
   15 ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝ              60 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ
   16 ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ 61 ΨΗΦΙΔΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
        (ΦΙΝΙΣΤΕΡ)                  62 ΑΦΡΟΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ
   17 ΣΑΡΩΘΡΟ              63 ΛΙΠΑΝΤΗΣ
   18 ΑΠΟΞΕΣΤΗΣ (ΣΚΡΕΪΠΕΡ)              64 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΒΑΡΕΩΝ
   19 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ       ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
   20 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ               65 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
   21 ΓΟΜΩΤΗΣ              66 ΠΡΕΣΑ ΣΚΡΑΠ
   22 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ            67 ΠΡΕΣΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
   23 ΚΟΣΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ              68 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
   24 ΛΟΙΠΑ 69 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
   25 ΓΕΡΑΝΟΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ            70 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΦΑΓΗΤΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ
   26 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ      Α/ΦΩΝ
   27 ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ           71 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ
   28 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΤΑΜΠΕΡ)       Α/ΦΩΝ
   29 ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ             72 ΠΛΥΝΤΙΚΟ ΠΙΣΤΑΣ
   30 ΧΙΟΝΟΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ          73 ΟΛΙΣΘΗΡΟΜΕΤΡΟ
   31 ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ           74 ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ,
   32 ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ      ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
   33 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ)               75 ΜΕΤΑΤ. ΚΑΡΟΤΣ. ΑΠΟΣΚ.
   34 ΚΛΙΜΑΚΟΦΟΡΟ      ΕΠΙΒ. Α/ΦΩΝ
   35 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ          76 ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ
   36 ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΚΤΗΣ          77 ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ
   37 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ          78 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ Α/ΦΩΝ ΜΕ ΝΕΡΟ
   38 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ          79 ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
   39 ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ           80 ΕΞΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   40 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ           81 ΟΧΗΜΑ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ
   41 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ      ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
   42 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ               82 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
   43 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ       ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ (REFUELLER)
   44 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ      83 METATΟΠΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙΔΙΩΝ
   45 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ      ΥΛΙΚΩΝ