Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
91ΑπόφασηΔΕΛ Α 106904802/05/2014Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του ν.4174/2013 "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας ".
92ΑπόφασηΔ12Α 106599628/04/2014Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (οικονομικό έτος 2014)
93ΑπόφασηΔ12Α 106605328/04/2014Παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών των συμβολαιογράφων
94ΑπόφασηΔ12A 106313716/04/2014Παρακράτηση φόρου σε πρόσθετες αμοιβές χρήσης 2013
95ΑπόφασηΔΕΣ Γ 106307615/04/2014Ενημέρωση των φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων
96ΑπόφασηΔ12Γ 106189214/04/2014Περί καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή αυτών από ασφαλιστικές εισφορές
97ΑπόφασηΔ12Α 106020410/04/2014Ισχύς των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 για τα εισοδήματα του έτους 2013
98ΑπόφασηΔ12Α 105994310/04/2014Φορολογική μεταχείριση εισπρακτέων ποσών μετά τη λύση ομόρρυθμης εταιρείας.
99ΑπόφασηΔ12Α 1061570 10/04/2014Η διανομή των κερδών δικηγορικής εταιρείας που τηρεί απλογραφικά βιβλία, γίνεται στους εταίρους που βρίσκονται στη σύνθεσή της κατά την 31.12 εκάστου έτους.
100ΑπόφασηΔ12A 105845408/04/2014Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών