Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
11ΑπόφασηΔΕΑΦ Α 114824012/11/2015Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία.
12ΑπόφασηΔΕΑΦΑ 1146973 11/11/2015Απάντηση σε ερώτημα.
13Απόφαση124706/11/2015Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1808/21.8.2015 ΑΓΓΔΕ.).
14ΕγκύκλιοςΔΕΑΦ Α΄ 114411005/11/2015Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας.
15ΕγκύκλιοςΔΕΑΦ 114434103/11/2015Παροχή διευκρινήσεων για τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του N .4330/2015 (ΦΕΚ Α΄59/16.6.2015).
16ΑπόφασηΔΕΑΦΒ 1139502 26/10/2015'Εκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών με ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις προκειμένου για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
17ΕγκύκλιοςΔΕΑΦΒ 113711021/10/2015Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1056/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τον φορολογικό χειρισμό του υπόλοιπου του λογαριασμού «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» που σχηματίσθηκε με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του N . 2238/1994.
18ΕγκύκλιοςΔΕΑΦ Α 110702808/09/2015Διευκρινίσεις σχετικά με την ΠΟΛ.1047/12.2.2015
19ΑπόφασηΔΕΑΦA 106478011/05/2015Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και EE.
20ΕγκύκλιοςΔ14Β 108268129/04/2015Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από σύνδικο πτώχευσης.