Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
31ΑπόφασηΔ12Α 108061022/05/2014Υποχρέωση δήλωσης ακινήτου στο Ε1 και στο Ε2 ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο
32Απόφαση Δ12Α 108061022/05/2014Υποχρέωση δήλωσης ακινήτου στο Ε1 και στο Ε2 ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο
33ΑπόφασηΔ12Β107842719/05/2014Φορολογική μεταχείριση της ζημίας επωφελούμενης εταιρείας που υφίσταται κατά το χρόνο απορρόφησης κλάδου διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας.
34ΑπόφασηΔ12A 107219108/05/2014Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν Δήμαρχοι Αντιδήμαρχοι
35ΑπόφασηΔ12Α 1070068 ΕΞ 201405/05/2014Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α) εφάπαξ παροχής με τίτλο «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας».
36ΑπόφασηΔ12Α 1070051 05/05/2014Φορολογική μεταχείριση του επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων που χορηγείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4141/2013.
37ΑπόφασηΔΕΛ Α 106904802/05/2014Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του ν.4174/2013 "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας ".
38ΑπόφασηΔ12Α 106599628/04/2014Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (οικονομικό έτος 2014)
39ΑπόφασηΔ12Α 106605328/04/2014Παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών των συμβολαιογράφων
40ΑπόφασηΔ12A 106313716/04/2014Παρακράτηση φόρου σε πρόσθετες αμοιβές χρήσης 2013