Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
61ΑπόφασηΒ 115647917/12/2015Διαδικασία δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων και επιβολής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.Δ. 356/1974
62ΑπόφασηΔΕΑΦ Α 115118418/11/2015Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας.
63ΑπόφασηΔΕΑΦ Α 114850617/11/2015Δηλώσεις υπεραξίας αυτοκινήτων - μοτοσυκλεκτών ιδιωτικής χρήσης.
64ΑπόφασηΔΕΑΦ Β 114841017/11/2015Φορολογική μεταχείριση του «πάγιου μερίσματος» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2725/1999, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013.
65ΑπόφασηΔΕΑΦ Α 114824012/11/2015Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία.
66Απόφαση ΔΕΑΦ Α 114688912/11/2015Μεταφορά - συμψηφισμός ζημιάς εμπορικής επιχείρησης.
67ΑπόφασηΔΕΑΦΑ 1146973 11/11/2015Απάντηση σε ερώτημα.
68Απόφαση124706/11/2015Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1808/21.8.2015 ΑΓΓΔΕ.).
69ΕγκύκλιοςΔΕΑΦ Α΄ 114411005/11/2015Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας.
70ΕγκύκλιοςΔΕΑΦ 114434103/11/2015Παροχή διευκρινήσεων για τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του N .4330/2015 (ΦΕΚ Α΄59/16.6.2015).