Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
61ΑπόφασηΔ12 1198350 30/12/2013Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα
62ΑπόφασηΔ12Β 119215413/12/2013Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με βάση τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.2 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε.
63ΑπόφασηΔ13 ΦΜΑΠ 119063411/12/2013Μη επιβολή ΕΕΤΗΔΕ σε δικαιούχους του «Προγράμματος Λαϊκής κατοικίας»
64ΑπόφασηΔ13 ΦΜΑΠ 119063511/12/2013ΕΕΤΗΔΕ-Αποξήλωση του μετρητή.
65ΕγκύκλιοςΣ40/27606/12/2013Συμπλήρωση ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση.
66ΑπόφασηΔ13Β 118543003/12/2013Απαλλαγή πρώτης κατοικίας από το Φ.Μ.Α. και από τους φόρους κληρονομιών και γονικών παροχών σε χώρους κύριας χρήσης (κατοικίας) που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του N .4178/2013.
67Εγκύκλιος6728/11/2013Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ..
68ΑπόφασηΔ12Α 118102026/11/2013Βεβαίωση και καταβολή φόρου εισοδήματος μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.
69ΑπόφασηΔ12Β 118020125/11/2013Χρόνος παρακράτησης φόρου εισοδήματος στα κέρδη που διανέμει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με απόφαση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων.
70ΑπόφασηΔ13Β 118119825/11/2013Ματαίωση συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου και συμψηφισμός καταβληθέντος Φ.Μ.Α