Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
71ΑπόφασηΔΕΑΦΒ 1139502 26/10/2015'Εκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών με ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις προκειμένου για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
72ΕγκύκλιοςΔΕΑΦΒ 113711021/10/2015Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1056/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τον φορολογικό χειρισμό του υπόλοιπου του λογαριασμού «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» που σχηματίσθηκε με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του N . 2238/1994.
73ΕγκύκλιοςΔΕΑΦ Α 110702808/09/2015Διευκρινίσεις σχετικά με την ΠΟΛ.1047/12.2.2015
74ΑπόφασηΔΕΑΦA 106478011/05/2015Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και EE.
75ΕγκύκλιοςΔ14Β106191829/04/2015Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών απo κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς.
76ΕγκύκλιοςΔ14Β 108268129/04/2015Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από σύνδικο πτώχευσης.
77ΑπόφασηΓ15 116327811/12/2014Διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013
78ΕγκύκλιοςΔ12Α 1164337 11/12/2014Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ (ν.4174/2013).
79ΕγκύκλιοςΔ15Β 109661030/06/2014Σχετικά με την έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.
80ΑπόφασηΔΕΣ 1092026 19/06/2014«Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής».