Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
71ΑπόφασηΔ13 ΦΜΑΠ 117601315/11/2013Υπόχρεος σε δήλωση ΦΑΠ για μισθωμένο ακίνητο.
72ΕγκύκλιοςΕ40/66112/11/2013Αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών μέσω διαδικτύου και διαχείριση αυτών
73ΑπόφασηΔ15Α 117625111/11/2013Τεχνικές εταιρείες. Τήρηση λογαριασμού 94.
74ΕγκύκλιοςΔ14Α 1170782 07/11/2013Αποστολή στοιχείων αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.
75Εγκύκλιος730/10/2013Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
76ΑπόφασηΔ12Β 115982018/10/2013Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων και μη
77ΑπόφασηΔ33 503761918/10/2013Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού
78Εγκύκλιος6117/10/2013Ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια.
79ΑπόφασηΔ12Β 115809217/10/2013Επιστροφή ποσών σε μετόχους ανώνυμης εταιρίας από μείωση τακτικού αποθεματικού συνεπεία μείωσης μετοχικού κεφαλαίου
80ΑπόφασηΔ15Α 115594111/10/2013Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων σε υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που τηρούν ρύθμιση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών.