Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
1Απόφαση Δ12Α 104926118/03/2014Κατάργηση των υποχρεώσεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994
2Απόφαση Δ12Α 108061022/05/2014Υποχρέωση δήλωσης ακινήτου στο Ε1 και στο Ε2 ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο
3Απόφαση Δ15Α 104344711/03/2014Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.»
4Απόφαση Δ15Α 106538015/04/2013Διάκριση υπόχρεων Κ.Φ.Α.Σ. πώλησης αγαθών από παροχή υπηρεσιών
5Απόφαση ΔΕΑΦ Α 114688912/11/2015Μεταφορά - συμψηφισμός ζημιάς εμπορικής επιχείρησης.
6Απόφαση ΔΤΕΦΒ 118215425/11/2013Περί της θέσεως ή μη σε ακινησία αυτοκινήτου οχήματος με την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. εγγράφου βεβαίωσης κατάθεσης πινακίδων και εντύπου άδειας κυκλοφορίας με την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ»
7Εγκύκλιος113/01/2012Εγκ. Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 1/13.1.2012 Δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε δύο ομοειδείς φορείς ή το Δημόσιο.
8Εγκύκλιος1003/02/2012Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 10/3.2.2012 Πιστοποίηση αναπηρίας σε ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας.
9Εγκύκλιος1021/09/2011Εγκ. Ο.Γ.Α. αριθ. 10/21.9.2011 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης από τον ΟΓΑ των παροχών στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες μετά την ισχύ των διατάξεων των άρθρων 42 και 43 του ν. 3918/2011".
10Εγκύκλιος10308/12/2010Εγκ. Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 103/8.12.2010 Γνωστοποίηση διατάξεων αρθρ. 10 Ν. 3863/2010 σχετικά με συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων πριν την 1-1-1993..