Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
1Απόφαση Δ12Α 104926118/03/2014Κατάργηση των υποχρεώσεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994
2Απόφαση Δ12Α 108061022/05/2014Υποχρέωση δήλωσης ακινήτου στο Ε1 και στο Ε2 ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο
3Απόφαση Δ15Α 104344711/03/2014Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.»
4Απόφαση Δ15Α 106538015/04/2013Διάκριση υπόχρεων Κ.Φ.Α.Σ. πώλησης αγαθών από παροχή υπηρεσιών
5Απόφαση ΔΕΑΦ Α 114688912/11/2015Μεταφορά - συμψηφισμός ζημιάς εμπορικής επιχείρησης.
6Απόφαση ΔΤΕΦΒ 118215425/11/2013Περί της θέσεως ή μη σε ακινησία αυτοκινήτου οχήματος με την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. εγγράφου βεβαίωσης κατάθεσης πινακίδων και εντύπου άδειας κυκλοφορίας με την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ»
7Εγκύκλιος113/01/2012Εγκ. Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 1/13.1.2012 Δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε δύο ομοειδείς φορείς ή το Δημόσιο.
8Εγκύκλιος1003/02/2012Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 10/3.2.2012 Πιστοποίηση αναπηρίας σε ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας.
9Εγκύκλιος1021/09/2011Εγκ. Ο.Γ.Α. αριθ. 10/21.9.2011 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης από τον ΟΓΑ των παροχών στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες μετά την ισχύ των διατάξεων των άρθρων 42 και 43 του ν. 3918/2011".
10Απόφαση100914/01/2019Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018.