Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
1ΑπόφασηΓ/ΕΞ/5979-113/12/2010Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5979-1/13.12.2010 "ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ.4/2010 - Ηλεκτρονική κάρτα αποδείξεων".
2ΑπόφασηΔΕΦΚ Α 505317520/12/2010Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5053175 ΕΞ 20.12.2010 "Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας".
3Απόφαση2/36580/002206/05/2011Αρ. πρωτ.: 2/36580/0022/6.5.2011 "Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων".
4ΑπόφασηΔ12Α 106075320/04/2011Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1060753 ΕΞ 20.4.2011 "Θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2011".
5ΑπόφασηΔ16Α 107443024/05/2011Αρ. πρωτ.: Δ16Α 1074430 ΕΞ 24.5.2011 Ενέργειες αρμοδίων υπηρεσιών ενόψει εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66, τ.Αʼ)ν
6ΑπόφασηΔ12Β 107631923/05/2011Αρ. Πρωτ.: Δ12Β 1076319 ΕΞ 23.5.2011 "Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2011, οι οποίες δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα".
7ΑπόφασηΔ16Β 108255307/06/2011Αρ. πρωτ.: Δ16Β 1082553 ΕΞ 7.6.2011 "Είσπραξη πλειστηριασμάτων".
8ΑπόφασηΒ12464422/06/2011Αρ. Πρωτ.: Β124644/22.6.2011 "Δυνατότητα εκχώρησης - κατάσχεσης και αποδεικτικά φορολογικής - ασφαλιστικής ενημερότητας των προγραμμάτων απασχόλησης".
9ΑπόφασηΦ.80000/οικ.2087/11311/07/2011Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.2087/113/11.7.2011 "Απασχόληση συνταξιούχων – Αντικατάσταση άρθρου 63 του ν.2676/1999".
10ΑπόφασηΔΕΦΚ 503141918/07/2011Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ 5031419 ΕΞ 18.7.2011 Κοινοποίηση του ν. 3986/2011 "Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015".