Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
1ΑπόφασηΔ13 ΦΜΑΠ 110774104/07/2013 Διευκρινίσεις για το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010.
2ΑπόφασηΔΕΑΦΒ 1139502 26/10/2015'Εκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών με ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις προκειμένου για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
3Εγκύκλιος5523/09/2013«Ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)».
4Εγκύκλιος210913/06/2019«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Μέρους Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄) και της Α. 1196/2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1762 Β΄), όπως ισχύουν, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών».
5ΑπόφασηΔΕΣ 1092026 19/06/2014«Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής».
6ΑπόφασηΔ12Α 103946804/03/2014Αμοιβές Μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών
7ΑπόφασηΔ15Β 114340920/09/2013Αναγραφή αριθμού Φ.Ι.Χ. σε δελτίο αποστολής.
8ΑπόφασηΔ15Β 110068720/06/2013Αναγραφή της Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία.
9ΑπόφασηΔ12Α 114862727/09/2013Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών.
10ΕγκύκλιοςΕ40/66112/11/2013Αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών μέσω διαδικτύου και διαχείριση αυτών