Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
91ΑπόφασηΔ15Β 114706927/09/2013Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακηρύξεων.
92ΑπόφασηΔ12Α 114862727/09/2013Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών.
93ΑπόφασηΔ12Α 114723926/09/2013Αποδείξεις και ιατρικά σε συμπληρωματική δήλωση οικ. έτους 2013.
94ΑπόφασηΔ12Β 114475224/09/2013Φορολογική μεταχείριση ζημίας που προκύπτει σε βάρος ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από την εκκαθάριση αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην οποία συμμετέχει.
95ΑπόφασηΔ12 114471723/09/2013Παραλαβή δηλώσεων και δικαιολογητικών.
96Εγκύκλιος5523/09/2013«Ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)».
97ΑπόφασηΔ15Β 114340920/09/2013Αναγραφή αριθμού Φ.Ι.Χ. σε δελτίο αποστολής.
98ΑπόφασηΔ12Α 114823320/09/2013Χρόνος έναρξης της κατά του Δημοσίου αξίωσης επιστροφής φόρου λόγω καθυστερημένης είσπραξης αναδρομικών αποδοχών.
99ΑπόφασηΔ12Α 114340420/09/2013Επιχειρηματική αμοιβή και υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος.
100ΑπόφασηΔ15Α 113270430/08/2013Φορολογικός αντιπρόσωπος. Τήρηση βιβλίων-Έκδοση στοιχείων.