Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
71Απόφαση ΔΤΕΦΒ 118215425/11/2013Περί της θέσεως ή μη σε ακινησία αυτοκινήτου οχήματος με την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. εγγράφου βεβαίωσης κατάθεσης πινακίδων και εντύπου άδειας κυκλοφορίας με την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ»
72ΑπόφασηΔ13 ΦΜΑΠ 117601315/11/2013Υπόχρεος σε δήλωση ΦΑΠ για μισθωμένο ακίνητο.
73ΕγκύκλιοςΕ40/66112/11/2013Αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών μέσω διαδικτύου και διαχείριση αυτών
74ΑπόφασηΔ15Α 117625111/11/2013Τεχνικές εταιρείες. Τήρηση λογαριασμού 94.
75ΕγκύκλιοςΔ14Α 1170782 07/11/2013Αποστολή στοιχείων αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.
76Εγκύκλιος730/10/2013Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
77ΑπόφασηΔ12Β 115982018/10/2013Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων και μη
78ΑπόφασηΔ33 503761918/10/2013Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού
79Εγκύκλιος6117/10/2013Ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια.
80ΑπόφασηΔ12Β 115809217/10/2013Επιστροφή ποσών σε μετόχους ανώνυμης εταιρίας από μείωση τακτικού αποθεματικού συνεπεία μείωσης μετοχικού κεφαλαίου