Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
1ΑπόφασηΔ13 ΦΜΑΠ 110774104/07/2013 Διευκρινίσεις για το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010.
2ΑπόφασηΔΕΑΦΒ 1139502 26/10/2015'Εκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών με ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις προκειμένου για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
3Εγκύκλιος5523/09/2013«Ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)».
4ΑπόφασηΔΕΣ 1092026 19/06/2014«Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής».
5ΑπόφασηΔ12Α 103946804/03/2014Αμοιβές Μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών
6ΑπόφασηΔ15Β 114340920/09/2013Αναγραφή αριθμού Φ.Ι.Χ. σε δελτίο αποστολής.
7ΑπόφασηΔ15Β 110068720/06/2013Αναγραφή της Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία.
8ΑπόφασηΔ12Α 114862727/09/2013Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών.
9ΕγκύκλιοςΕ40/66112/11/2013Αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών μέσω διαδικτύου και διαχείριση αυτών
10ΑπόφασηΔ15Α 107011123/04/2013Αντιμετώπιση διάθεσης ηλεκτρομαγνητικών μέσων με ενσωματωμένο δικαίωμα λήψης παροχής υπηρεσιών.