Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
51ΠΟΛ119201/12/2017Κοινοποίηση της υπ΄αριθ. 268/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α΄ Τακτική Ολομέλεια) σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 36 σε συνδυασμό με την παρ. 11 του άρθρου 72 του ΚΦΔ σε χρήσεις προγενέστερες του 2014.
52ΠΟΛ118928/11/2017Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.
53ΠΟΛ117920/11/2017Παραλαβή και καταχώρηση των δηλώσεων - προεκτίμηση ακινήτων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων
54ΠΟΛ117516/11/2017Διευκρινίσεις για θέματα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας
55ΠΟΛ117416/11/2017Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας από μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτει κατ΄ εφαρμογή της Υ.Α. 1332/2017 (ΦΕΚ 3995 Β΄)
56ΠΟΛ117214/11/2017Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων του άρθρου 19 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και την έναρξη της προθεσμίας για την παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.
57ΠΟΛ117110/11/2017Κοινοποίηση της αριθ. 59/2017 γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 84 του Ν.2238/1994 και των διατάξεων του Ν.2362/1995, για την έκπτωση του φόρου που προέκυψε και καταβλήθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994 για οικοδομικές επιχειρήσεις.
58ΠΟΛ116909/11/2017Διευκρινίσεις επι της ΠΟΛ. 1097/2017 ως προς την είσπραξη Εφάπαξ Εισφοράς για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ.
59ΠΟΛ116706/11/2017Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ.180/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.
60ΠΟΛ116806/11/2017Παροχή διευκρινίσεων στις Δ.Ο.Υ. για Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κ.λπ. που έχουν παραλείψει να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο.