Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
81ΠΟΛ106604/03/1994Διάθεση φορολογικών εντύπων
82ΠΟΛ107010/03/1994Εναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λιμένα Χερσονήσου
83ΠΟΛ106915/03/1994Γενική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών οφειλετών
84ΠΟΛ107318/03/1994Η βεβαίωση εισόδου - εξόδου από τη χώρα επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης δεν αποτελεί στοιχείο για τη μείωση ή κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης
85ΠΟΛ107221/03/1994Αρμοδιότητα Προϊσταμένων ΔΟΥ για τη διενέργεια ελέγχου σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών δωρεών, γονικών παροχών
86ΠΟΛ107924/03/1994Δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης απόφασης επιβολής προστίμου Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ.με τη διαδικασία του άρθρου 65 του ν.δ. 3323/1955
87ΠΟΛ107628/03/1994Μετάθεση χρόνου έναρξης υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών(φ.τ.μ.) για τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία
88ΠΟΛ107731/03/1994Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2198/1994
89ΠΟΛ108005/04/1994Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2166/1993
90ΠΟΛ110011/04/1994Αγορά υπογείου χώρου ως πρώτη κατοικία - κοινοποίηση την αριθ.90/88 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του κράτους