Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
81ΠΟΛ109002/04/2012 Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες.
82ΠΟΛ122807/11/2011 Διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων και υποβολή δηλώσεων μεταβολής και διακοπής εργασιών μετά την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.
83ΠΟΛ103403/02/2012 Διαδικασία υποβολής από τις επιχειρήσεις σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών σε στελέχη και υπαλλήλους τους.
84ΠΟΛ112521/05/2012 Διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2012.
85ΠΟΛ102827/01/2012 Διευκρινίσεις επί θεμάτων ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) νομικών προσώπων έτους 2011.
86ΠΟΛ101904/02/2013 Διευκρινίσεις επί των βεβαιώσεων δαπανών που εκδίδονται από τα χρηματ/τικά ιδρύματα και αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορ/νους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο συγχρ/μενο Πρόγ. «Εξοικονόμηση κατ' οίκον»
87ΠΟΛ110320/04/2012 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), σε περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, βάσει των ........
88ΠΟΛ100904/01/2012 Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού.
89ΠΟΛ107912/04/2011 Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) .
90ΠΟΛ108228/03/2012 Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011).