Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
91ΠΟΛ109013/04/1994Καταχώρηση γνωστοποιουμένων αποφάσεων κ.λπ. στοιχείων πτωχεύσεων
92ΠΟΛ109115/04/1994Κοινοποίηση της αριθμ. Π.6782/534/Α0019/7.4.94 ΔΥΟ περί μη καταβολής στα Τελωνεία του Φ.Π.Α. για κοινοτικά εμπορεύματα το τιμολόγιο των οποίων εκδίδεται σε τρίτη χώρα
93ΠΟΛ109319/04/1994Γενική ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο
94ΠΟΛ109420/04/1994Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας κατ αποκοπή αποζημίωσης που καταβάλλεται σε πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις προέδρους και αντιπροέδρους Δ.Ε. κοσμήτορες σχολών και προέδρους τμημάτων Α.Ε.Ι. σύμφωνα με ν. 2083/1992
95ΠΟΛ109521/04/1994Διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ σε νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που δεν υπόκεινται στο ΦΠΑ
96ΠΟΛ109622/04/1994Εγκριση υποβολής ενιαίας μηνιαίας προσωρινής δήλωσης απόδοσης ΦΜΥ ορισμένων επιχειρήσεων στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας των, για το προσωπικό που απασχολούν ή για τους συνταξιούχους των, ολόκληρης της χώρας
97ΠΟΛ110425/04/1994Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης οχημάτων σε δημοτικές θέσεις
98ΠΟΛ110127/04/1994ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ. Φ.Π.Α. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΌΣΕΩΝ
99ΠΟΛ109927/04/1994Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
100ΠΟΛ110604/05/1994Ποιά θεωρούνται σπουδάζοντα τέκνα κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1078/80