Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
91ΠΟΛ108519/03/1998Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών Ναυτικής Εταιρίας του Ν.959/1979 απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος
92ΠΟΛ110824/03/1997Περί καθορισμού των μέσων απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής σε μειωμένο φόρο μεταβίβασης αγοραζόμενου ακινήτου κατά το ποσοστό που η αξία του καλύπτεται με εισαγωγή κεφαλαίων από την αλλοδαπή
93ΠΟΛ109607/08/2007Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2007-2008, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
94ΠΟΛ129027/12/2002Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2002.
95ΠΟΛ117031/05/2002Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας, επαγγελματικών οχημάτων έτους 2002.
96ΠΟΛ115414/11/2008Χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2008,Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου ( TAXISnet ) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31/12/2008.Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή για τους τηρούντες βιβλία Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
97ΠΟΛ100203/01/2011Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 16 του ν. 3888/2010 και διαβίβαση αναφορών για φορολογικά αδικήματα κατά το άρθρο 29 του ν. 3691/2008
98ΠΟΛ115114/06/2012 Υποβολή της Δήλωσης Απόδοσης της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας και στη συνέχεια απόδοση της εισφοράς αυτής, κατά περίπτωση, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικ/νίας ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις χρήσεις 2010, 2011...
99ΠΟΛ121725/09/2013Κοινοποίηση της αριθ. 195/2013 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
100ΠΟΛ120210/09/2015Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.