Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
521ΠΟΛ124025/09/1995Αναπροσαρμογή τιμών και επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε περιοχές της "Περιφέρειας Αττικής"
522ΠΟΛ114017/04/2002Συνέπειες ακύρωσης ατομικής ειδοποίησης και πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης για λόγους αναγόμενους στον εν ευρεία εννοία νόμιμο τίτλο είσπραξης βεβαιωμένων εσόδων στο Δημόσιο, πριν και μετά την τελεσιδικία της σχετικής επί της ανακοπής απόφασης.
523ΠΟΛ124629/11/1990Κοινοποίηση των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του άρθρου 103 και του άρθρου 104 του Ν. 1392/90 (ΦΕΚ 101/Α΄) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών
524ΠΟΛ109702/05/2011Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ημερολογιακού έτους 2010
525ΠΟΛ112726/05/2011 "Κοινοποίηση της με αριθμό 380/2010 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σχετικά με την μη υπαγωγή συγκεκριμένων παραδόσεων ακινήτων στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας".
526ΠΟΛ119027/09/2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως ισχύουν.
527ΠΟΛ118123/07/2014Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων οικ. Έτους 2014
528ΠΟΛ126210/12/2015Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.
529ΠΟΛ102310/02/2003Καταβολή οφειλών εταιρειών στις Δ.Ο.Υ. αποκλειστικά με επιταγές
530ΠΟΛ109630/06/2005Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και καταβολής βεβαιωμένων χρεών λόγω της απεργίας των Τραπεζικών υπαλλήλων