Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
521ΠΟΛ132431/12/1998Ελεγχος των ΕΙΧ αυτοκινήτων με πινακίδες ΕΥ και ΕΥΥ
522ΠΟΛ105419/02/1998Συνέπειες ακάλυπτης επιταγής
523ΠΟΛ107326/02/1997Κοινοποίηση της αριθ. Δ.173/6/Α.0018/10.2.1997 Ε.Δ.Υ.Ο. για τον εφοδιασμό αλιευτικών και λοιπών πλοίων
524ΠΟΛ114406/12/2007Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α. καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών.
525ΠΟΛ124225/09/1995Ποσοστό τόκου υπερημερίας
526ΠΟΛ112818/04/2002Επέκταση εφαρμογής της αριθ. Π.7395/4269/ΠΟΛ.302/5-11-87 Α.Υ.Ο. σε μετόχια του Αγίου Όρους, στη Θάσο και στην Πορταριά Μαγνησίας.
527ΠΟΛ116026/07/1999Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α., Φορολογίας Εισοδήματος, Κ.Β.Σ. και Χαρτοσήμου στη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων
528ΠΟΛ112906/05/2011Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011.
529ΠΟΛ118725/09/2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26.9.2012.
530ΠΟΛ123215/10/2013Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Α 1077518 ΕΞ 2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων