Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
101ΣτΕ5352013Φόρος μεταβίβασης ακινήτων σε περιπτώσεις αναγκαστικού πλειστηριασμού
102ΣτΕ5332013Εικονικά τιμολόγια. Η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει την εικονικότητα. Ο επιτηδευματίας μπορεί να απαλλαχθεί αν αποδείξει ότι είχε καλή πίστη κατά το χρόνο της συναλλαγής