Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
41Άρειος Πάγος712010Άρειος Πάγος 71/2010 "Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, πότε υπάρχει. Εύλογος χρόνος δημόσιας κατάθεσης αποζημίωσης απολυομένου, σε περίπτωση που αρνείται να την εισπράξει".
42Άρειος Πάγος24682009Άρειος Πάγος 2468/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο βεβαιωμένων από την αρμόδια ΔΟΥ παρά των νομίμων εκπροσώπων ανώνυμης εταιρίας που ήδη έχει πτωχεύσει. Λόγοι κατά του παραδεκτού της άσκησης της ποινικής δίωξης. Πότε το χρέος είναι .......
43Άρειος Πάγος13622009Απαγορεύεται η απόλυση εγκύου, ακόμη και αν το έμβρυο γεννηθεί νεκρό.
44Άρειος Πάγος11022009Σύμβαση απλής ετοιμότητας προς εργασία
45Άρειος Πάγος11002009Συγχώνευση εταιριών με απορρόφηση και οι εργασιακές σχέσεις.
46Άρειος Πάγος6712009Επαναπρόσληψη προσωπικού σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη νέα περίοδο εργασίας, εφ όσον το ξενοδοχείο φθάσει σε ορισμένη πληρότητα.
47Άρειος Πάγος3552009Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασία μισθωτού.
48Άρειος Πάγος3502009Αναπηρία ή παραμόρφωση από εργατικό ατύχημα και οι αξιώσεις του παθόντος.
49Άρειος Πάγος1052009Ακυρότητα απόλυσης για μη καταβολή αποζημίωσης.
50Άρειος Πάγος802009Προθεσμία άσκησης αγωγής μισθωτού από άκυρη καταγγελία της σχέσης εργασίας, προθεσμία λόγω ποινικού αδικήματος μισθωτού.