Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
41Άρειος Πάγος11002009Συγχώνευση εταιριών με απορρόφηση και οι εργασιακές σχέσεις.
42Άρειος Πάγος5462007Πρόσθετες παροχές εργοδότη, που δίνονται εκουσίως και από ελευθεριότητα
43Άρειος Πάγος802009Προθεσμία άσκησης αγωγής μισθωτού από άκυρη καταγγελία της σχέσης εργασίας, προθεσμία λόγω ποινικού αδικήματος μισθωτού.
44Άρειος Πάγος5402008Καταγγελία σύμβασης εργασίας, εξ αιτίας πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων εργαζομένου.
45Άρειος Πάγος3552009Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασία μισθωτού.
46Άρειος Πάγος4552010Μεταφορά ετήσιας άδειας στο επόμενο έτος.
47Άρειος Πάγος1272007Μετάθεση μισθωτού από τον εργοδότη.
48Άρειος Πάγος10872007Μετάβαση στον τόπο εργασίας, δεν αποτελεί χρόνο εργασίας.
49Άρειος Πάγος6712009Επαναπρόσληψη προσωπικού σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη νέα περίοδο εργασίας, εφ όσον το ξενοδοχείο φθάσει σε ορισμένη πληρότητα.
50Άρειος Πάγος4392010Βιβλιάριο υγείας για απασχολούμενους σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.