Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
51Άρειος Πάγος19302008Άρειος Πάγος 1930/2008 Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας - πότε υπάρχει καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη - Ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητάς του.
52Άρειος Πάγος17212008Άρση υπερημερίας εργοδότη στην ακύρως καταγγελθείσα σύμβαση εργασίας.
53Άρειος Πάγος14252008Αξίωση μισθωτού από άκυρη σύμβαση εργασίας για δώρα, αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας.
54Άρειος Πάγος10292008Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης σε εργατικό ατύχημα.
55Άρειος Πάγος7922008Ασθένεια εργαζομένου συνιστά εργατικό ατύχημα υπό προϋποθέσεις.
56Άρειος Πάγος5992008Αποχώρηση μισθωτού για συνταξιοδότηση, παρέχει την δυνατότητα στον εργοδότη να απολύσει το μισθωτό και χωρίς τη συγκατάθεσή του.
57Άρειος Πάγος5402008Καταγγελία σύμβασης εργασίας, εξ αιτίας πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων εργαζομένου.
58Άρειος Πάγος17312007Δανεισμός εργαζομένου και εργατικό ατύχημα
59Άρειος Πάγος10872007Μετάβαση στον τόπο εργασίας, δεν αποτελεί χρόνο εργασίας.
60Άρειος Πάγος5462007Πρόσθετες παροχές εργοδότη, που δίνονται εκουσίως και από ελευθεριότητα