Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
51Άρειος Πάγος5952006Αρχή ίσης μεταχείρισης και αρχή ισότητας εργαζομένων.
52Άρειος Πάγος17212008Άρση υπερημερίας εργοδότη στην ακύρως καταγγελθείσα σύμβαση εργασίας.
53Άρειος Πάγος5992008Αποχώρηση μισθωτού για συνταξιοδότηση, παρέχει την δυνατότητα στον εργοδότη να απολύσει το μισθωτό και χωρίς τη συγκατάθεσή του.
54Άρειος Πάγος2262011Απόλυση εργαζομένου λόγω μεταβίβασης επιχείρησης.
55Άρειος Πάγος13622009Απαγορεύεται η απόλυση εγκύου, ακόμη και αν το έμβρυο γεννηθεί νεκρό.
56Άρειος Πάγος272004Συνέπειες από την απεργία μισθωτού στον υπολογισμό του βασικού χρόνου απασχόλησης στην ετήσια άδεια.
57Άρειος Πάγος14252008Αξίωση μισθωτού από άκυρη σύμβαση εργασίας για δώρα, αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας.
58Άρειος Πάγος1052009Ακυρότητα απόλυσης για μη καταβολή αποζημίωσης.
59Άρειος Πάγος2622011Τήρηση προθεσμίας κατά την καταγγελία της σύβασης εργασίας και αποχώρηση του μισθωτού με συγκατάθεση του εργοδότη.
60Άρειος Πάγος3502009Αναπηρία ή παραμόρφωση από εργατικό ατύχημα και οι αξιώσεις του παθόντος.