Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
1ΣτΕ12013Προσωρινή Διαταγή της 17ης.6.2013 του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της ΠΟΣΠΕΡΤ.
2Άρειος Πάγος42013Χρησικτησία ακινήτων Δημοσίου
3Άρειος Πάγος202013Aποζημίωση εργαζομένων που αποχωρούν μετά απο δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, ή μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας
4Άρειος Πάγος272004Συνέπειες από την απεργία μισθωτού στον υπολογισμό του βασικού χρόνου απασχόλησης στην ετήσια άδεια.
5Άρειος Πάγος712010Άρειος Πάγος 71/2010 "Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, πότε υπάρχει. Εύλογος χρόνος δημόσιας κατάθεσης αποζημίωσης απολυομένου, σε περίπτωση που αρνείται να την εισπράξει".
6Άρειος Πάγος792013Πότε μια σύμβαση είναι αορίστου χρόνου.
7Άρειος Πάγος802009Προθεσμία άσκησης αγωγής μισθωτού από άκυρη καταγγελία της σχέσης εργασίας, προθεσμία λόγω ποινικού αδικήματος μισθωτού.
8Άρειος Πάγος1052011Άρειος Πάγος 105/2011 Ποινική ευθύνη νόμιμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας ο οποίος προέβη σε αποδοχή εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Η παραγραφή για τα αδικήματα του άρθρου 19 Ν. 2523/1997 ...
9Άρειος Πάγος1052009Ακυρότητα απόλυσης για μη καταβολή αποζημίωσης.
10Άρειος Πάγος1062011Άρειος Πάγος 106/2011 Επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής με αντιπρόσωπο, δράστης (αυτουργός) του εν λόγω εγκλήματος είναι ο αντιπρόσωπος, ενώ ο αντιπροσωπευόμενος τρίτος, για λογαριασμό του οποίου εκδίδεται αυτή μπορεί να είναι ποινικά υπεύθυνος ως ....