Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
1Άρειος Πάγος272004Συνέπειες από την απεργία μισθωτού στον υπολογισμό του βασικού χρόνου απασχόλησης στην ετήσια άδεια.
2Άρειος Πάγος5412005Δήλωση εργατικού ατυχήματος στον Ειρηνοδίκη και η παραγραφή της αξίωσης του παθόντος.
3Άρειος Πάγος5952006Αρχή ίσης μεταχείρισης και αρχή ισότητας εργαζομένων.
4ΣτΕ4232007ΣτΕ 423/2007 Εκπιτπώμενες δαπάνες. Για την μη έκπτωση, από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεως, του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί σε άλλες, εκτός του μισθού ή ημερομισθίου, παροχές της (σε χρήμα ή σε είδος) προς το προσωπικό της για τον ..........
5Άρειος Πάγος5462007Πρόσθετες παροχές εργοδότη, που δίνονται εκουσίως και από ελευθεριότητα
6Άρειος Πάγος1272007Μετάθεση μισθωτού από τον εργοδότη.
7Άρειος Πάγος10872007Μετάβαση στον τόπο εργασίας, δεν αποτελεί χρόνο εργασίας.
8Άρειος Πάγος17312007Δανεισμός εργαζομένου και εργατικό ατύχημα
9ΣτΕ17242008ΣτΕ 1724/2008 Η ένδικη μεταβίβαση των εμπορευσίμων αγαθών της επιχειρήσεως ως συνόλου προοριζόμενου για περαιτέρω οικονομική εκμετάλλευση, δεν υπέκειτο σε φόρο προστιθεμένης αξίας, ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση της μεταβιβασάσης εταιρείας ......
10ΣτΕ37332008ΣτΕ 3733/2008 Μεταφορά ζημιάς προς συμψηφισμό με κέρδη. Είναι δυνατή η μεταφορά ζημίας ανώνυμης εταιρείας προς συμψηφισμό της με κέρδη περιόδου επόμενης από εκείνη κατά την οποία προέκυψε. Δεν ασκεί δε από την άποψη αυτή επιρροή, καθώς δεν .......