Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
1Άρειος Πάγος5212011'Αρειος πάγος 521/2011 Εμπορική μίσθωση και αναπροσαρμογή μισθώματος.
2Άρειος Πάγος202013Aποζημίωση εργαζομένων που αποχωρούν μετά απο δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, ή μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας
3ΣτΕ8542013Αίτηση ακύρωσης της αριθ. ΠΟΛ.1027/9.2.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον τρόπο εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες αποκλειστικά μέσω τραπέζης, κατά το άρθρο 20 του ν. 3842/2010.
4Άρειος Πάγος10292008Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης σε εργατικό ατύχημα.
5Άρειος Πάγος1052009Ακυρότητα απόλυσης για μη καταβολή αποζημίωσης.
6Άρειος Πάγος3502009Αναπηρία ή παραμόρφωση από εργατικό ατύχημα και οι αξιώσεις του παθόντος.
7Άρειος Πάγος14252008Αξίωση μισθωτού από άκυρη σύμβαση εργασίας για δώρα, αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας.
8Άρειος Πάγος13622009Απαγορεύεται η απόλυση εγκύου, ακόμη και αν το έμβρυο γεννηθεί νεκρό.
9Άρειος Πάγος2262011Απόλυση εργαζομένου λόγω μεταβίβασης επιχείρησης.
10Άρειος Πάγος5992008Αποχώρηση μισθωτού για συνταξιοδότηση, παρέχει την δυνατότητα στον εργοδότη να απολύσει το μισθωτό και χωρίς τη συγκατάθεσή του.