Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
1ΠΟΛ124431/12/2018Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Δ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167).
2ΠΟΛ124128/12/2018Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 54, 59 και 101 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212)
3ΠΟΛ123821/12/2018Φορολογική αντιμετώπιση της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων – Συμμόρφωση με ΣτΕ 1774/2018.
4ΠΟΛ123120/12/2018Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, Ν. 4174/2013, Μέρος Α΄, (Α΄ 170) - επικαιροποιημένου έως τον Ν. 4583/2018 (Α΄ 212/18.12.2018).
5ΠΟΛ123220/12/2018Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
6ΠΟΛ123520/12/2018Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α΄199)
7ΠΟΛ122814/12/2018Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν.4579/2018 (ΦΕΚ Α΄ 201)
8ΠΟΛ122714/12/2018Φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.
9ΠΟΛ123414/12/2018Άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας
10ΠΟΛ122310/12/2018Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).